Movies XEM HÀI

LATEST
 • TV

  Phim Hài Tết 2019

  Phim Hài Tết 2019

  3.4

  Phim hài tết 2019 luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giản. Đón...

  Genre: XEM HÀI

 • TV

  Táo Quân 2018

  2018
  Táo Quân 2018

  3.3 100m 2018

  Táo quân 2018 hay gặp nhau cuối năm 2018 là chương trình hài kịch truyền hình đặc...

  Genre: XEM HÀI

 • TV

  Phim Hài Tết 2018

  2018
  Phim Hài Tết 2018

  3.6 100m 2018

  Phim hài tết 2018 luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giản. Đón...

  Genre: XEM HÀI

 • TV

  Quang Tèo

  2017
  Quang Tèo

  2.6 100m 2017

  Tóm tắt tiểu sử diễn viên hài Quang Tèo Quang Tèo tên đầy đủ là Nguyễn Tiến...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Quang Tèo

 • TV

  Vân Sơn

  2017
  Vân Sơn

  2.9 100m 2017

  Tóm tắt tiểu sử diễn viên hài Vân Sơn Diễn viên hài Vân Sơn tên đầy đủ Dương...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Vân Sơn

 • TV

  Thúy Nga

  2017
  Thúy Nga

  4.0 100m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Thúy Nga Thúy Nga tên thật là Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Thúy Nga

 • TV

  Việt Hương

  2017
  Việt Hương

  5.0 100m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Việt Hương. Việt Hương, tên thật Nguyễn Việt Hương (sinh...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Việt Hương

 • TV

  Chí Tài

  2017
  Chí Tài

  3.0 100m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Chí Tài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh ngày 15/8/1958 là...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Chí Tài

 • TV

  Trấn Thành

  2017
  Trấn Thành

  3.1 50m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Trấn Thành Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Trấn Thành

 • TV

  Trường Giang

  2017
  Trường Giang

  3.7 50m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Trường Giang Trường Giang tên đầy đủ Võ Vũ Trường...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Trường Giang

 • TV

  Hoài Linh

  2017
  Hoài Linh

  3.0 50m 2017

  Tóm tắt tiểu sử danh hài Hoài Linh Hoài Linh tên đầy đủ Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh...

  Genre: XEM HÀI

  Actors: Hoài Linh