Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 720

Hài Quang Tèo Phong Thủy Đại Chiến - Quang Tèo, Công Lý

23,990 views


Hài Quang Tèo Phong Thủy Đại Chiến - Quang Tèo, Công Lý

Thầy làm cóc bia cho nó mát giọng, tý khấn cho nó có ma có quỷ nhé. Không không bia bọt gì nữa. Uống bia vào thì nó sẽ nặng bụng. Mà nặng bụng thì đang khấn lỡ nó mắc tè. Dậy đi tè lỡ mà các chị em âm bình thấy thì ngại lắm. Giờ anh chị cứ cho tôi một bát rượu. Nóng thế này mà thầy uống rượu à. Uống rượu vào khấn nó mới phê. Con vợ điên này, có nghe thấy thầy nói gì không hả ? Có điếc đâu mà không nghe. Mà thầy nói gì vậy. Trời ơi vào lấy rượu cho thầy lẹ lên. Thầy còn cần hỗ trợ gì thêm không thầy ? Tý khái vái xong phiền anh chị hỗ trợ cho tôi ít tiền cúng vái là được rồi. Đồ lễ bao nhiêu là thạch rau câu thế, sao thầy không thụ mà lấy tiền thế. Thầy cứ quy ra tiền, cái gì thầy cũng quy ra tiền. Không cần đợi hết lễ đâu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mời các bạn xem hài Quang Tèo Phong Thủy Đại Chiến - Quang Tèo, Công Lý

[X]