Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 720

Hài Quang Tèo Mèo Nào Cắn Mèo Nào - Quang Tèo, Chiến Thắng

23,990 views


Hài Quang Tèo Mèo Nào Cắn Mèo Nào - Quang Tèo, Chiến Thắng

Ối giời ơi mệt quá. Dù sao cũng tới trước thằng Mẻo. Ủa sao mày tới rồi, tưởng xe mà hư sửa tới mai chứ. Tôi dắt bộ luôn rồi. Sao cửa khóa rồi Kiều ơi. Để tui giúp anh chui vô. (Quang Tèo vì mập quá chui không lọt, còn Chiến Thắng thì ốm nên chui vô trước) Kiều ơi mở cửa cho anh. Khóa nhà em hư rồi, phải tới năm sau người ta mới đến sửa. Thế anh phải đợi tới năm sau à. Anh ơi nhà em không ai ngồi bỏ cái chân lên ghế thế đâu, vô duyên lắm anh ạ. Anh cứ tưởng nhà anh nên anh ngồi thế. Em ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Nhà em mà. Nhà em mốt cũng như nhà anh thôi mà. Mời các bạn xem hài Quang Tèo Mèo Nào Cắn Mèo Nào - Quang Tèo, Chiến Thắng

[X]