Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 720

Hài Quang Tèo Làng Ế Vợ - Quang Tèo, Chiến Thắng, Bình Trọng

23,990 views


Hài Quang Tèo Làng Ế Vợ - Quang Tèo, Chiến Thắng, Bình Trọng

Bọn này nó đến phá đám cưới hay sao ấy. Kiểu này như bôi tro chét trấu vào mặt. Thế này là thế nào. Ông bà thông gia thông cảm. Trong lúc tang gia bối rối. Có đều gì sơ suất mong thông gia thông cảm. Tôi đã bảo rồi, xuống thành phố tổ chức tốn bao nhiêu tôi chịu. Thế này nhục vào mặt. Khóc cái gì mà khóc, quậy chưa đủ sao mà khóc. Đại ca cho em khóc tý nữa đi, Nụ ơi anh mất em rồi Nụ ơi. Thằng ngu kia tao kêu mày ném sui gia vào nồi nước canh, mày ném cô dâu vào nồi cám lợn là sao. Mập này tao kêu mày đóng đinh vào váy cô dâu, mày đi đóng vào chân mày làm gì. Ai bổ trưởng ban thì bổ đi, tao từ chức. Thôi mà đại ca, đại ca mà đi, lấy ai lãnh đạo tụi em bảo vệ gái làng. Tại tụi em nóng quá khi thấy gái làng lần lượt bỏ đi theo trai tỉnh. Mời các bạn xem hài Quang Tèo Làng Ế Vợ - Quang Tèo, Chiến Thắng, Bình Trọng

[X]