Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 720

Hài Quang Tèo Cưới Đi Kẻo Ế Phần 1 - Quang Tèo, Vượng Râu, Chiến Thắng

23,990 views


Hài Quang Tèo Cưới Đi Kẻo Ế Phần 1 - Quang Tèo, Vượng Râu, Chiến Thắng

Hôm nay, thầy rất vui khi lớp học của thầy có đông đủ các em nam thanh nữ tú đến học. Thầy xin tự giới thiệu với các em thầy tên là Ngao Sò. Trong cuộc sống chúng ta phải có âm nhạc. Thì trong âm nhạc nó có thanh nhạc. Thanh nhạc là gì ? Là cái âm thanh nó phát ra âm nhạc gọi là thanh nhạc. Từ mồm mình ra ấy. Còn bạc nhạc là gì ? Là cái tờ tiền nó phát ra nhạc là bạc nhạc. Còn nhạc phụ là gì ? Là ông nam giới ăn đậu phụ gọi là Nhạc Phụ. Bây giờ thầy sẽ dạy các em các nốt cơ bản của thanh nhạc. Thầy sẽ đi 7 nốt nhạc cơ bản. Đồ rê mi pha son la si và đô. Tại sao lài có 7 nốt đó, thì thầy cũng không biết chì biết là như vậy thôi. Thưa thầy nốt đồ là như thế nào ạ ? Ôi giờ như thầy người ta gọi là gì nào ? Là dạy học ạ. Dạy học còn gọi là thầy đồ. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi... Đấy cứ hát về thầy là nốt đồ. Vậy còn nốt Rê thì sao thầy ? Nốt Rê là chỉ mấy thằng máu Dê như thằng này nè. Mời các bạn xem hài Quang Tèo Cưới Đi Kẻo Ế Phần 1 - Quang Tèo, Vượng Râu, Chiến Thắng

[X]