Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 360

Hài Bảo Chung Tuyển Chọn Ca Sỹ - Bảo Chung, Hoài Linh, Phi Vũ

38,400 views


Hài Bảo Chung Tuyển Chọn Ca Sỹ - Bảo Chung, Hoài Linh, Phi Vũ

Bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh thứ nhất. Đi đâu đây ? Dạ em vô em thi những người yêu âm nhạc. Đi thi mà anh ăn mặc bê bối quá vậy. Tại em giả dạng đó. Tại sao giả dạng ? Má em nói cái mặt em giống Lam Trường. Em ăn mặc vậy cho tụi nó đừng có giựt đồ. Thấy vậy chứ sài điện thoại di động cầm tay đó nha. Khi cần liên hệ em số. Số mấy ? Không chín không chí không không không có. Không có mang theo chi ? Mang theo chơi. Vô thi lột mắt kính ra đi. Không được mắt em bị ấy. Cận thị hả ? Dạ không. Viễn thị ? Không luôn. Chứ bị bệnh gì ? Siêu thị. Là sao ? Cận thị là để gần mới thấy, viễn thị là để xa mới thấy. Còn mắt em siêu thị để đâu cũng thấy. Mời các bạn xem hài Chung Tuyển Chọn Ca Sỹ - Bảo Chung, Hoài Linh, Phi Vũ

[X]