Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - 480

Hài Bảo Chung Thạch Sanh Lý Thông - Bảo Chung, Tấn Beo, Tấn Hoàng

38,400 views


Hài Bảo Chung Thạch Sanh Lý Thông - Bảo Chung, Tấn Beo, Tấn Hoàng

Quận công ơi quận công, có đại bàn xuất hiện. Đại bàn xuất hiện, xớt công chúa bay mất rồi. Chuyện gì mà bả hải như hẹo bị thọc huyết vậy. Con đại bàn xuất hiện xớt công chúa đi mất rồi. Cái gì ? Rồi nó bay hướng nào rồi ? Dạ nó bay theo hướng nó bay. Hướng nó bay là hướng nào ? Hướng nó bay là cái chỗ nó ở đó. Trời ơi chắc tui lụi má một dao cho má chết quá. Quận công bình tỉnh nghe em phân bầy. Em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện, có ngọn có ngành cho quận công nghe. Thôi thôi, móc ngây khúc giữa cho tôi. Dạ mới đây nè, đại bàng xớt công chúa bay lên. Rồi sao nữa ? Hết rồi. Kể gì ngắn vậy. Ai bảo quận công kêu em kể khúc giữa thôi. Mời các bạn xem hài Bảo Chung Thạch Sanh Lý Thông - Bảo Chung, Tấn Beo, Tấn Hoàng

[X]