Load lại trang nếu link trực tiếp bị lỗi hoặc không xem được!

  • Link 1 FULL - FULL HD

Hài Bảo Chung Chú Tư Bán Khỉ Khô - Bảo Chung, Hữu Châu

36,663 views


Hài Bảo Chung Chú Tư Bán Khỉ Khô - Bảo Chung, Hữu Châu

Ô kìa hé hé hé. Nghiên mình 45 độ chào bà. Mời bà ngồi. Ngồi chi ? Đây là rượu thuốc an thần bổ thận. Những người mập mạp như bà sẽ gầy đi. Bà thấy thằng đó không ? nhờ uống dây tơ hồng của tui mà mình dây đó. Tui lấy cho bà coi. Trời dài dữ vậy luôn hả ? Ừ dài 8 trăm thước, mọc ở núi sam đó. Mà tui có mua dây tơ hồng đâu ông quảng cáo cho vậy. Chứ bà mua gì ? Tui mua con khỉ khô này nè. Nói dấu gì ông nghe. Thôi nói thiệt đi, đừng có dấu. Tui có thằng con bị phong, nghe người ta nói mua con khỉ để đầu giường là hết phong. Không được đâu đây là con khỉ tình nghĩa đâu có bán được. Nếu ông không bán vậy thôi tui đi chỗ khác kiếm. Nè khoang ! nghe bà nói cảm động quá tui bán con khỉ cho bà đó. Bao nhiêu vậy ông ? Ba triệu rưỡi. Rẻ quá vậy. Hả ! cái gì mắc quá vậy. Đây là con khỉ tình nghĩa của tui đó. Nói ra đau lòng, con khỉ này có một đời tư bi đác. Vào một ngày một trăm lẻ một nó bị trúng gió rớt từ trên cây cao rớt xuống. Tội nghiệp quá, mà tui không đủ tiền, thôi tui đi chỗ khác. Khoang, tui nghe con bị phong tui thương, bà cho một giá một đi. Năm trăm ngàn. Bà lấy con khỉ đi đi, đừng cho tui nhìn nó thêm phút giây nào. Mời các bạn xem hài Bảo Chung Chú Tư Bán Khỉ Khô - Bảo Chung, Hữu Châu.

[X]