Bạn Muốn Hẹn Hò

On 1 Seasons - 86 Video

Bạn Muốn Hẹn Hò kết nối những trái tim cô đơn, được thực hiện bởi MCV Corporation.

“Bạn Muốn Hẹn Hò?” là series truyền hình nổi tiếng đã “mai mối” thành công cho hàng ngàn cặp đôi.

Các bạn trẻ có nguyện vọng tìm kiếm “một nửa của mình” sẽ gửi thư đăng ký về chương trình. Dựa vào đặc điểm, tính cách và những yêu cầu về “người trong mộng” của người tham dự, BTC sẽ tìm ra 1 người phù hợp nhất để “mai mối”.

Tại buổi ghi hình, hai bạn nam nữ sẽ được trò chuyện để có thể thấu hiểu về nhau và tiến đến hẹn hò. Điều thú vị nhất là người tham dự sẽ được ngăn cách với nhau bởi một bức rèm. Các bạn sẽ không được thấy mặt nhau cho đến khi đã trò chuyện xong. Khi đó, các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt nhau và quyết định xem có nên hẹn hò với nhau hay không.

Khung giờ phát sóng bạn muốn hẹn hò

– Hàng tuần vẫn có 2 tập với 4 cặp đôi khác nhau.

+ Kênh HTV7: 15H20 Chủ Nhật & 22H45 Thứ Hai.

– Ngoài ra sẽ có thêm hai khung giờ phát lại:

+ Kênh HTV7: phát lại 8H00 sáng Thứ Ba.

+ Kênh HTV9: phát lại 8H40 sáng Thứ Năm.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (76 votes, average: 3.18 out of 5)
Loading...

28,747 views

Background
1 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 395 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 395 Full HD 25-06-2018
2 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 394 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 394 Full HD 24-06-2018
3 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 393 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 393 Full HD 18-06-2018
4 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 392 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 392 Full HD 17-06-2018
5 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 391 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 391 Full HD 11-06-2018
6 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 390 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 390 Full HD 10-06-2018
7 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 389 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 389 Full HD 04-06-2018
8 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 388 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 388 Full HD 03-06-2018
9 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 387 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 387 Full HD 28-05-2018
10 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 386 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 386 Full HD 27-05-2018
11 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 385 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 385 Full HD 21-05-2018
12 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 384 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 384 Full HD 20-05-2018
13 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 383 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 383 Full HD 19-05-2018
14 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 382 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 382 Full HD 19-05-2018
15 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 381 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 381 Full HD 19-05-2018
16 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 380 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 380 Full HD 19-05-2018
17 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 379 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 379 Full HD 19-05-2018
18 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 378 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 378 Full HD 19-05-2018
19 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 377 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 377 Full HD 19-05-2018
20 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 376 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 376 Full HD 19-05-2018
21 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 375 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 375 Full HD 19-05-2018
22 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 374 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 374 Full HD 19-05-2018
23 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 373 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 373 Full HD 19-05-2018
24 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 372 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 372 Full HD 19-05-2018
25 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 371 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 371 Full HD 02-04-2018
26 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 370 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 370 Full HD 01-04-2018
27 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 369 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 369 Full HD 26-03-2018
28 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 368 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 368 Full HD 25-03-2018
29 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 367 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 367 Full HD 19-03-2018
30 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 366 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 366 Full HD 18-03-2018
31 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 365 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 365 Full HD 12-03-2018
32 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 364 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 364 Full HD 11-03-2018
33 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 363 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 363 Full HD 05-03-2018
34 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 362 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 362 Full HD 04-03-2018
35 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 361 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 361 Full HD 26-02-2018
36 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 360 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 360 Full HD 25-02-2018
37 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 359 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 359 Full HD 19-02-2018
38 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 358 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 358 Full HD 18-02-2018
39 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 357 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 357 Full HD 12-02-2018
40 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 356 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 356 Full HD 11-02-2018
41 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 355 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 355 Full HD 05-02-2018
42 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 354 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 354 Full HD 04-02-2018
43 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 353 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 353 Full HD 29-01-2018
44 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 352 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 352 Full HD 28-01-2018
45 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 351 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 351 Full HD 22-01-2018
46 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 350 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 350 Full HD 21-01-2018
47 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 349 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 349 Full HD 15-01-2018
48 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 348 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 348 Full HD 14-01-2018
49 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 347 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 347 Full HD 08-01-2018
50 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 346 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 346 Full HD 07-01-2018
51 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 345 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 345 Full HD 01-01-2018
52 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 344 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 344 Full HD 31-12-2017
53 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 343 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 343 Full HD 25-12-2017
54 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 342 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 342 Full HD 24-12-2017
55 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 341 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 341 Full HD 18-12-2017
56 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 340 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 340 Full HD 17-12-2017
57 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 339 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 339 Full HD 11-12-2017
58 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 338 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 338 Full HD 10-12-2017
59 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 337 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 337 Full HD 04-12-2017
60 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 336 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 336 Full HD 03-12-2017
61 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 335 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 335 Full HD 27-11-2017
62 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 334 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 334 Full HD 26-11-2017
63 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 333 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 333 Full HD 26-11-2017
64 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 332 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 332 Full HD 19-11-2017
65 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 331 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 331 Full HD 13-11-2017
66 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 330 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 330 Full HD 20-11-2017
67 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 329 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 329 Full HD 19-11-2017
68 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 328 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 328 Full HD 13-11-2017
69 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 327 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 327 Full HD 12-11-2017
70 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 326 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 326 Full HD 06-11-2017
71 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 325 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 325 Full HD 05-11-2017
72 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 324 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 324 Full HD 30-10-2017
73 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 323 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 323 Full HD 29-10-2017
74 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 322 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 322 Full HD 29-10-2017
75 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 321 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 321 Full HD 23-10-2017
76 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 320 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 320 Full HD 22-10-2017
77 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 316 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 316 Full HD 08-10-2017
78 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 315 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 315 Full HD 02-10-2017
79 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 314 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 314 Full HD 01-10-2017
80 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 313 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 313 Full HD 25-09-2017
81 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 312 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 312 Full HD 24-09-2017
82 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 311 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 311 Full HD 24-09-2017
83 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 310 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 310 Full HD 18-09-2017
84 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 319 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 319 Full HD 16-10-2017
85 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 318 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 318 Full HD 15-10-2017
86 Image Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 317 Full HD Trực Tiếp Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 317 Full HD 09-10-2017
THÔNG TIN
DIỄN VIÊN
  • Tổ chức: MCV Corporation
  • In Production: Yes
  • Năm: 2017
  • Đạo diễn: MCV Corporation
  • Thể loại: TV SHOW
  • Xếp hạng: 3.2 76 votes
Background