Đậu Phộng Tv

On 3 Seasons - 55 Video

Không đình đám như Dâm Tv. Nhưng đậu phộng tv vẫn khiến giới trẻ ấn tượng bởi sức hút mang những nét rất riêng.

Trong những năm gần đây, thị trường hài phát triển vô cùng nở rộ. Với sự xuất hiện của hàng loạt chương trình truyền hình và các nhóm hài trẻ. Trong đó phải kể đến nhóm Đậu Phộng Tv.

Là một kênh con của Faptv được thành lập từ năm 2016. Đậu Phộng Tv là nhóm làm phim với nội dung hài sáng tạo, gây được tiếng vang trong giới trẻ ngay từ khi mới ra mắt.

Nhóm hiện tại có khoảng 10 thành viên, đa phần đều ở độ tuổi từ 19-25, trong đó, “thủ lĩnh” của nhóm là Nguyễn Quốc Trường (23 tuổi).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

405 views

Background
1 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2018/02/ky-tuc-xa-tap-35-full-hd-phim-sinh-vien-3354-episode-3182-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 35 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 35 Full HD - Phim Sinh Viên 12-02-2018
2 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2018/01/dau-phong-tv-3182-episode-3083-215x120.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 34 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 34 Full HD - Phim Sinh Viên 29-01-2018
3 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2018/01/dau-phong-tv-3083-episode-3022-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 33 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 33 Full HD - Phim Sinh Viên 21-01-2018
4 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2018/01/dau-phong-tv-3022-episode-2954-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 32 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 32 Full HD - Phim Sinh Viên 14-01-2018
5 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2018/01/dau-phong-tv-2954-episode-2793-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 31 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 31 Full HD - Phim Sinh Viên 08-01-2018
6 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/12/dau-phong-tv-2793-episode-2752-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 30 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 30 Full HD - Phim Sinh Viên 31-12-2017
7 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/12/dau-phong-tv-2752-episode-2646-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 29 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 29 Full HD - Phim Sinh Viên 24-12-2017
8 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/12/dau-phong-tv-2646-episode-2560-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 28 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 28 Full HD - Phim Sinh Viên 17-12-2017
9 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/12/dau-phong-tv-2560-episode-2442-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 27 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 27 Full HD - Phim Sinh Viên 10-12-2017
10 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/12/dau-phong-tv-2442-episode-2319-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 26 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 26 Full HD - Phim Sinh Viên 05-12-2017
11 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2319-episode-2318-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 25 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 25 Full HD - Phim Sinh Viên 29-11-2017
12 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2318-episode-2317-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 24 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 24 Full HD - Phim Sinh Viên 29-11-2017
13 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2317-episode-2316-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 23 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 23 Full HD - Phim Sinh Viên 29-11-2017
14 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2316-episode-2315-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 22 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 22 Full HD - Phim Sinh Viên 29-11-2017
15 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2315-episode-2314-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 21 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 21 Full HD - Phim Sinh Viên 29-11-2017
16 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2314-episode-2313-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 20 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 20 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
17 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2313-episode-2312-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 19 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 19 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
18 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2312-episode-2311-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 18 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 18 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
19 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2311-episode-2310-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 17 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 17 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
20 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2310-episode-2309-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 16 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 16 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
21 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2309-episode-2308-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 15 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 15 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
22 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2308-episode-2307-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 14 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 14 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
23 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2307-episode-2306-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 13 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 13 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
24 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2306-episode-2305-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 12 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 12 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
25 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2305-episode-2304-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 11 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 11 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
26 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2304-episode-2303-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 10 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 10 Full HD - Phim Sinh Viên 28-11-2017
27 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2303-episode-2302-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 9 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 9 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
28 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2302-episode-2301-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 8 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 8 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
29 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2301-episode-2300-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 7 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 7 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
30 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2300-episode-2299-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 6 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 6 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
31 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2299-episode-2298-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 5 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 5 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
32 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2298-episode-2297-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 4 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 4 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
33 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2297-episode-2296-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 3 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 3 Full HD - Phim Sinh Viên 26-11-2017
34 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2296-episode-2230-215x161.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 2 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 2 Full HD - Phim Sinh Viên 27-11-2017
35 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-2230-episode-1870-215x121.jpg" alt="Image Ký Túc Xá Tập 1 Full HD - Phim Sinh Viên"> Ký Túc Xá Tập 1 Full HD - Phim Sinh Viên 26-11-2017
1 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1870-episode-1869-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 19 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 19 Full HD 22-11-2017
2 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1869-episode-1868-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 18 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 18 Full HD 22-11-2017
3 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1868-episode-1867-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 16 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 16 Full HD 22-11-2017
4 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1867-episode-1866-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 15 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 15 Full HD 22-11-2017
5 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1866-episode-1865-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 14 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 14 Full HD 22-11-2017
6 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1865-episode-1864-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 13 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 13 Full HD 22-11-2017
7 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1864-episode-1863-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 12 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 12 Full HD 22-11-2017
8 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1863-episode-1862-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 11 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 11 Full HD 22-11-2017
9 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1862-episode-1861-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 10 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 10 Full HD 22-11-2017
10 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1861-episode-1860-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 9 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 9 Full HD 22-11-2017
11 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1860-episode-1859-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 8 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 8 Full HD 22-11-2017
12 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1859-episode-1858-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 7 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 7 Full HD 22-11-2017
13 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1858-episode-1857-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 6 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 6 Full HD 22-11-2017
14 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1857-episode-1856-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 5 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 5 Full HD 22-11-2017
15 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1856-episode-1855-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 4 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 4 Full HD 22-11-2017
16 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1855-episode-1854-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 3 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 3 Full HD 22-11-2017
17 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1854-episode-1663-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 2 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 2 Full HD 22-11-2017
18 <img src="http://ahihi.tv/wp-content/uploads/2017/11/dau-phong-tv-1663-episode-1-215x161.jpg" alt="Image Đậu Phộng Tv Tập 1 Full HD"> Đậu Phộng Tv Tập 1 Full HD 18-11-2017
THÔNG TIN
  • In Production: Yes
  • Năm: 2017
  • Thể loại: GIẢI TRÍ
  • Xếp hạng: 5.0 1 votes
Background